Nuttige telefoonnummers


Dokter van wacht: 0900/ 10512

Wachtdienst apotheker: 0903 99 000

Noodnummer: 112


Antigifcentrum: 070/24.52.45

Brandwondencentrum: 02/268.62.00

Druglijn: 078/15.10.20

Politie: 101

Brandweer: 100

Rode Kruis: 105

Zelfmoordpreventie: 1813